Vi levererar kraftfulla lösningar med senaste tekniken för att öka affärsnyttan för våra kunder.

Halle Plast AB
Elkjøp Nordic AS
System Edström

Oavsett om ni är ute efter ett nytt system eller uppgradering av ett befintligt kan vi hjälpa er. Vi utvecklar helt nya lösningar men kan också hjälpa er att uppdatera en befintlig lösning. Har ni till exempel en lösning gjord i Flash eller Silverlight? Vi kan uppgradera den till en modern responsiv webbapplikation utan krav på plugin, helt i HTML5.

Drift, Underhåll, Support, Utveckling, Integration, Administrationsverktyg - Vi tar hand om helhetslöningen!


Säljstöd

Korta säljtiden och få snabbare avslut.
Med hjälp av rätt verktyg så går det att både erbjuda kunderna bättre service, öka kvaliten och minska kostnader.


Affärsstöd

Vi kan erbjuda anpassade lösningar på en gemensam plattform som hjälper dig att organisera ditt dagliga arbete. Ärendehantering, tidrapportering, arbetsorder och schemalagda uppgifter är en del av vad vi kan hjälpa er med.

Integration

Genom att integrera olik delsystem i en organisation så går det att både höja kvalitet och effektivitet. Vi har lång erfarenhet att jobba med många av de stora affärssystemen.


Visualisering

"En bild säger mer än tusen ord." Ett gammalt men sant uttryck. Med hjälp av datorgenereade bilder och filmer så kan vi förmedla ert budskap på ett effektivt sätt.