Om

Affärsmodell

Efter många år i konsultbranshen för stora IT-jättar så tröttnade vi. Att skapa vår egen affärsmodell där kunderna inte sitter som gisslan i dyra investering och vi inte upplevs som leverantörer utan partners har hela tiden varit måttsättningen. Att jobba med och inte för våra kunder och kunna agera snabbt och effektivt.
Vi eftersträvar alltid ett nära sammarbete och ett gemensamt mål med våra kunder.

Tjänster

Genom att sälja tjänster istället för produkter så krävs ingen stor inital investering för vår kunder. Det gör också budgetarbetet för kunderna lättare när det är en avtalad månadsavgift för ett komplett paket med drift, underhåll, support och utveckling.

Valuta för pengarna

Genom att minimera kostnad för drift och underhåll så kan vi använda IT-budgeten till att utveckla affärsnyttan. Vi övervakar och gör alltid uppföljning på våra lösningar. Våra kunder ska få valuta för pengarna!

Erfarenhet

Med mer än sjutton års erfarenhet av säljstöd och 21 års erfarnhet inom systemutveckling levererar vi kostnadseffektiva lösningar med hög kvalitet.